Previous slide
Next slide

Għaxaq huwa raħal fir-Reġjun tan-Nofsinhar ta’ Malta li sa minn Marzu 2014 il-popolazzjoni laħqet l- 4,722 ruħ. Hija prinċipalment żona residenzjali mdawra b’art agrikola. L-isem tar-raħal x’aktarx huwa relatat mal-familja nobbli jisimha  Axiaq  (imfissra wkoll  Axiak  jew  Asciak ) li kellha artijiet feudali fl-inħawi fis-seklu erbatax, jew jista’ jkun ġej mill-kelma Maltija li tfisser għaxqa. 

Il-knisja ewlenija tar-raħal hija ddedikata lil  Marija Assunta , magħrufa popolarment mal-Maltin bħala  Santa Marija , li hija l-patruna tar-raħal. Iċ-ċelebrazzjonijiet isiru kull sena mit-30 ta’ Lulju sal-15 ta’ Awwissu. Festa sekondarja oħra tiġi ċċelebrata fil-ġimgħa ta’ qabel l-ewwel Ħadd ta’ Ġunju. Din hija ddedikata lil  San Ġużepp , ir-raġel ta’ Marija. Huwa wkoll il-qaddis patrun universali tal-knisja. Matul dawn il-festi r-raħal ikun imżejjen bi statwi artistiċi ħafna, dwal ikkuluriti, bandalori u pavaljun kif ukoll armar ieħor sinonimu mal-festi Maltin.